5/5 - (1 vote)

Mandat – kara, która często budzi niechęć i frustrację wśród kierowców. Jednak czy wszyscy z nas zdają sobie sprawę z tego, jak funkcjonuje ten proces? Od momentu wystawienia do ewentualnego odwołania – istnieje wiele niuansów, które mogą mieć wpływ na jego finalny los. Po jakim czasie następuje przedawnienie mandatu?

Na drodze mandatu karnego?

Do wystawienia mandatu może dojść w dwóch głównych sytuacjach. Po pierwsze, kiedy kierowca zostaje przyłapany na gorącym uczynku, czyli bezpośrednio na miejscu popełnienia wykroczenia. To właśnie wtedy funkcjonariusz policji lub inny organ ścigania ma prawo do natychmiastowego wystawienia mandatu. Drugą możliwością jest sytuacja, gdy czyn zabroniony zostaje zarejestrowany, na przykład przez fotoradar. W takim przypadku mandat zostaje wysłany pocztą na adres właściciela pojazdu.

Wyróżniamy trzy główne rodzaje mandatów:

  • Mandat gotówkowy – polega na uiszczeniu grzywny bezpośrednio funkcjonariuszowi, w momencie otrzymania mandatu.
  • Kredytowany – daje możliwość opłaty w ciągu 7 dni od jego otrzymania.
  • Mandat zaoczny – jest kierowany do osoby, której nie udało się zatrzymać na miejscu wykroczenia i zazwyczaj wymaga obecności w sądzie.

Prawo odmowy przyjęcia mandatu karnego

Warto zauważyć, że mandat nie jest ostateczną decyzją. Kierowca ma prawo do odwołania się od mandatu, jeśli uważa, że został on wystawiony niesłusznie. Na złożenie wniosku odwoławczego przewidziane jest 7 dni od daty wystawienia mandatu, chociaż przedstawiciele służb mogą złożyć odwołanie bez ograniczeń czasowych.

Odwołanie od mandatu może być uzasadnione z różnych powodów, w tym zmianą przepisów prawa. Jeśli czyn, za który nałożono mandat, przestaje być wykroczeniem zgodnie z nowymi przepisami, jest to istotny argument podczas odwołania się od mandatu.

Przeczytaj także:  Jak często wymieniać filtry w samochodzie?

Procedura złożenia wniosku odwoławczego nie jest skomplikowana, ale wymaga pewnych formalności. Wniosek musi zawierać niezbędne informacje i być dostarczony osobiście lub listem poleconym na adres sądu rejonowego właściwego dla miejsca zdarzenia. W przypadku mandatu kredytowanego, jeśli nie zostanie on opłacony w ciągu 7 dni, sprawa zostanie skierowana do sądu. Zobacz więcej na stronie: https://ubezpieczamy-auto.pl/jak-odwolac-sie-od-mandatu/.

Po jakim czasie przedawnia się mandat?

Przedawnienie mandatu drogowego jest jednym z istotnych zagadnień w procesie egzekucji prawnej. Decyduje o tym przede wszystkim rodzaj nałożonej grzywny oraz kategorie mandatu. Przedawnienie mandatu nie może nastąpić m.in. w mandatach gotówkowych, które wymagają natychmiastowej opłaty, ponieważ są one regulowane od razu po dokonaniu wykroczenia.

Sytuacja jest odmienna w przypadku mandatów kredytowanych, które ulegają przedawnieniu po upływie trzech lat od daty wystawienia. Jednak ignorowanie mandatu może skutkować konsekwencjami, takimi jak postępowanie egzekucyjne prowadzone przez Naczelnika Urzędu Skarbowego. Pomimo przedawnienia, wierzyciel wciąż ma możliwość wniesienia sprawy do sądu, co wymaga podniesienia zarzutu przedawnienia. Programy komputerowe monitorują niezapłacone mandaty, minimalizując szansę na uniknięcie ich opłacenia przed przedawnieniem.

Mandat z fotoradaru oraz za nieprawidłowe parkowanie należą do kategorii zaocznych i nie ulegają przedawnieniu, choć organ wystawiający ma określony czas na wszczęcie postępowania sądowego.

Ważne, żeby kierowcy mieli świadomość swoich praw i obowiązków wobec mandatów drogowych. Mandat, choć często traktowany jako irytujące obciążenie, jest integralną częścią systemu, mając na celu zachowanie porządku i bezpieczeństwa na naszych drogach.