Kwalifikacja wstępna pełna

Obowiązkowy kurs przeznaczony jest dla osób, które wyrażają chęć przystąpienia do kursu na prawo jazdy kategorii C lub D (przed ukończeniem wymaganego wieku 21 lat dla kat. C i 24 lata dla kat. D) lub posiadaczy uprawnień ww. kategorii chcących wykonywać zawód kierowcy zawodowego pomimo braku wymaganego wieku.

Kurs kwalifikacji wstępnej pełnej obejmuje:

 • 260 godzin zajęć teoretycznych
 • 20 godzin zajęć praktycznych
  (16 godzin jazdy w ruchu miejskim / 4 godzin jazdy w warunkach specjalnych)
 • egzamin państwowy

Kwalifikacja wstępna przyspieszona

Obowiązkowy kurs przeznaczony jest dla posiadaczy prawa jazdy kategorii D wydanego po 10.09.2008 oraz posiadaczy prawa jazdy kategorii C wydanego po 10.09.2009. Istnieje ponadto możliwość rozpoczęcia kursu kwalifikacji wstępnej przyspieszonej podczas odbywania kursu prawa jazdy dla kategorii C lub D.

Kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej obejmuje:

 • 130 godzin zajęć teoretycznych
 • 10 godzin zajęć praktycznych
 • egzamin państwowy

Kwalifikacja wstępna uzupełniająca

Kurs przeznaczony jest dla osób, które uzyskały uprawnienia do wykonywania zawodu kierowcy w ramach kwalifikacji wstępnej lub przyspieszonej właściwej dla kategorii C lub D, ale wyraża ponadto zamiar wykonywania przewozów pojazdami innymi niż te, dla których posiada uprawniania do kierowania oraz zakresowi zdobytej uprzednio kwalifikacji wstępnej.

Kurs kwalifikacji wstępnej uzupełniającej obejmuje:

 • 65 godzin zajęć teoretycznych
 • 5 godzin zajęć praktycznych

Kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyspieszona

Kurs przeznaczony jest dla osób, które uzyskały uprawnienia do wykonywania zawodu kierowcy w ramach kwalifikacji wstępnej lub przyspieszonej właściwej dla kategorii C, C + E lub D, ale wyraża ponadto zamiar wykonywania przewozów pojazdami innymi niż te, dla których posiada uprawniania do kierowania oraz zakresowi zdobytej uprzednio kwalifikacji wstępnej.

Kurs kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej obejmuje:

 • 32,5 godziny zajęć teoretycznych
 • 2,5 godziny zajęć praktycznych