Kurs na prawo jazdy kategorii D

Kurs przeznaczony jest dla osób posiadających prawo jazdy kategorii B lub C, które ukończyły 24 lata (w dniu rozpoczęcia kursu 23 lata i 9 miesięcy).

Ukończenie kursu prawa jazdy dla kategorii D oraz zdanie egzaminu państwowego umożliwia:
kierowanie autobusem, zespołem pojazdów składających się z ww. pojazd oraz lekkiej przyczepy, a także pojazdami właściwymi dla kategorii AM.

Kurs rozszerzony dla kat. D obejmuje:

  • Dla posiadaczy prawa jazdy kat. B:
    • 20 godzin zajęć teoretycznych
    • 60 godzin zajęć praktycznych
  • Dla posiadaczy prawa jazdy kat. C:
    • 20 godzin zajęć teoretycznych
    • 40 godzin zajęć praktycznych