W ramach kursu kat. C zapewniamy bezpłatne materiały dydaktyczne oraz egzamin wewnętrzny.

CENA KURSU  2290 zł      DZWOŃ :  22 353 11 33500 383 256

Kurs na prawo jazdy kategorii C

Kurs przeznaczony jest dla osób posiadających prawo jazdy kategorii B, które ukończyły 21 lat (w dniu rozpoczęcia kursu 20 lata i 9 miesięcy) oraz osób, które ukończyły 18 lata (wymagane rozpoczęcie kursu kwalifikacji wstępnej pełnej). Ponadto kurs przeznaczony jest dla posiadaczy prawa jazdy kategorii D, które ukończyły 21 lat (w dniu rozpoczęcia kursu 20 lata i 9 miesięcy).

Ukończenie kursu prawa jazdy dla kategorii C oraz zdanie egzaminu państwowego umożliwia:
kierowanie pojazdem samochodowym (za wyjątkiem autobusu), którego dopuszczalna masa całkowita nie przekracza 3,5t, a także zespołem pojazdów złożonym z ww. oraz lekkiej przyczepy, a ponadto pojazdami właściwymi dla kategorii AM.

Kurs rozszerzony dla kat. C obejmuje:

  • Dla posiadaczy prawa jazdy kat. B:
    • 20 godzin zajęć teoretycznych
    • 30 godzin zajęć praktycznych
  • Dla posiadaczy prawa jazdy kat. D:
    • 20 godzin zajęć teoretycznych
    • 20 godzin zajęć praktycznych